IMG 8763


BISKUPSKI 
ORDINARIJAT

Trg Sv. Trojstva 18,
34000 Požega

tel. 034/290 300

fax. 034/274 295

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

katedrala

 

KATEDRALA

SV. TEREZIJE AVILSKE

 

SLIKE KATEDRALE

 

 Virtualno razgledavanje Katedrale

VIRTUALNO RAZGLEDAVANJE KATEDRALE

Razorena crkva u Voćinu

 

RAZORENI CRKVENI OBJEKTI U DOMOVINSKOM RATU NA TLU POŽEŠKE BISKUPIJE

LECTIODIVINA

LECTIO DIVINA

Molitva

DUHOVNI KUTAK

Ured za crkveno-pravna pitanja

Dekretom od 30. lipnja 2012. požeški biskup Antun Škvorčević utemeljio je Ured za crkveno-pravna pitanja. Iako su vršenje sudske vlasti i rješavanje sporova vjernika povjereni Međubiskupijskom sudu (usp. kann. 1419, § 1; 1423), pokazala se potreba u okviru biskupijske kurije uspostaviti određenu ustanovu za rješavanje drugih pitanja upravne naravi. U smislu kanona 469 Zakonika kanonskog prava požeški je biskup spomenutim dekretom osnovao Ured za crkveno-pravna pitanja Požeške biskupije sa sjedištem u Biskupskom Ordinarijatu u Požegi.

Zadaća Ureda je pružanje pomoći dijecezanskom biskupu u upravljanju Biskupijom u pitanjima pravne naravi i suradnja s Međubiskupijskim sudom, osobito u ženidbenim parnicama. Predstojnik Ureda je svećenik, po mogućnosti doktor ili magistar kanonskoga prava, kojega imenuje dijecezanski biskup. Ako potrebe traže, predstojnik Ureda može imati zamjenika i još jednog svećenika ili vjernika laika stručnog u pitanjima kanonskoga prava. Oni zajednički ili pojedinačno rješavaju pitanja koja im povjeri dijecezanski biskup.

 


Članovi:
Mr. Želimir Žuljević, predstojnik;
Mr. Dragan Hrgić, suradnik.


Adresa:
Ured za crkveno-pravna pitanja
Trg Sv. Trojstva 18
34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Duhovna misao

Aktualno

 

SAKRAMENT SVETE POTVRDE 2017.

 Ulje za krizmu

 

BISKUPOVO PISMO KRIZMANICIMA

 

 

TREĆI EUHARISTIJSKI KONGRES

POŽEŠKE BISKUPIJE

 

LOGO - FINAL

 

MOLITVA TREĆEGA EUHARISTIJSKOG KONGRESA

 

Hodočašće u Rim

Najave

Poveznice

caritaslink

Pro vita et familia

k

k