IMG 8763


BISKUPSKI 
ORDINARIJAT

Trg Sv. Trojstva 18,
34000 Požega

tel. 034/290 300

fax. 034/274 295

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

katedrala

 

KATEDRALA

SV. TEREZIJE AVILSKE

 

SLIKE KATEDRALE

 

 Virtualno razgledavanje Katedrale

VIRTUALNO RAZGLEDAVANJE KATEDRALE

Razorena crkva u Voćinu

 

RAZORENI CRKVENI OBJEKTI U DOMOVINSKOM RATU NA TLU POŽEŠKE BISKUPIJE

LECTIODIVINA

LECTIO DIVINA

Molitva

DUHOVNI KUTAK

Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Đakovu

S danom 1. ožujka 2014. na temelju Dekreta biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine o osnivanju Međubiskupijskog suda prvog stupnja u Đakovu od 10. prosinca 2013. i potvrde Dekreta o osnivanju Međubiskupijskog suda Đakovačko-osječkog od Vrhovnog suda Apostolske signature od 31. siječnja 2014., s radom je započeo Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Đakovu.

Međubiskupijski sud prvog stupnja u Đakovu mjerodavan je za Đakovačko-osječku nadbiskupiju te Požešku i Srijemsku biskupiju. Sud istražuje i rješava u prvome stupnju sve sudske parnice koje nisu pravom izričito izuzete. U najvećem broju sud rješava parnice o ništavosti ženidbe, bilo u redovitom postupku, bilo na temelju isprave, parnice rastave ženidbenih drugova, ne dirajući u ženidbeni vez, i druge parnične sporove.

Sjedište Suda
Strossmayerov trg 6
HR – 31400 ĐAKOVO

Telefon
031/802-250
031/812-310 (faks)
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Đakovu, podružnica Požega

Sjedište podružnice

Trg Sv. Trojstva 18
HR – 34000 POŽEGA

Telefon
034/290-300
034/290-335
034/274-295 (faks)
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Stranke za informativni razgovor naručuju se isključivo uz prethodni telefonski dogovor.


 

PARNICE NIŠTAVOSTI ŽENIDBE

 

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja (Mt 19,6).

 

Ženidba nije samo ugovor, nego među krštenima ima novu dimenziju koju može shvatiti samo onaj tko vjeruje: ženidba je i sakrament. Vrlo je mali broj sklopljenih ženidbi koje se mogu proglasiti ništavim, tj. nevaljanim, a to su one u kojima postoji:

  • - osobna nesposobnost stranaka (zapreke);
  • - nedostaci u ženidbenoj privoli;
  • - nedostaci u kanonskom obliku.

Ako jedan od ženidbenih drugova, ili ako oba bračna druga opravdano sumnja(ju) u valjanost ženidbe, potrebno je najprije obaviti savjetodavni razgovor ili s vlastitim župnikom ili s crkvenim pravnikom kako bi se vidjelo postoji li pravni temelj (kanonski razlozi) za pokretanje parnice i kojim dokazima stranka raspolaže.

Nakon što se mjerodavnom sudu dostavi ispravno sastavljena i utemeljena tužba, započinje redoviti parnični postupak koji se odvija u pet faza:

  1. Uvođenje parnice obuhvaća podnošenje »tužbe« i utvrđivanje spornoga predmeta; utvrđivanje spora. U uvodnoj fazi ili prije nego što započne istraživanje parnice, sudac treba izvršiti tri stvari koje se odnose na: 1) prihvaćanje tužbe; 2) poziv tužene stranke; 3) utvrđivanje spornoga predmeta. Riječ je o veoma važnim stvarima kojima se uspostavlja postupnički odnos između stranaka i suca, određuje predmet spora koji treba riješiti u postupku. Osim toga, te tri stvari su pretpostavka urednoga i uspješnoga istraživanja, a potom i rasprave i rješavanja parnice. Zbog toga, ako se one ne izvrše ili ako se ne izvrše ispravno, mogu utjecati ne samo na valjanost spisa, nego i same presude.
  2. Istražna faza parnice (preslušanje stranaka) i dokazna faza parnice, u kojoj parnične stranke podnose svoje dokaze (dokumenti, svjedočanstva, nalazi, itd.) i rješavaju uzgredne sporove koji bi se eventualno mogli pojaviti. Ta se faza završava sa zaključenjem dokaznoga postupka.
  3. Raspravna faza, posvećena raspravi, u kojoj stranke u parnici podnose svoje obrane i svoje replike, kojima se dodaju primjedbe i replike branitelja veze i promicatelja pravde, kad god oni sudjeluju u suđenju. Ako je rasprava parnice obavljena napismeno, sudac može odrediti da se pred sudom koji zasjeda održi kratka usmena rasprava da bi se rasvijetlila neka pitanja.
  4. Odlučujuća faza, u kojoj sudac izriče presudu koja rješava parnicu u prvome stupnju.
  5. Izvršna faza, u kojoj se presuda uistinu primjenjuje u prilog pobjedničke stranke. Izvršenju presude se pristupa nakon pravomoćne, tj. izvršene presude.

Redoviti parnični postupak primjenjuje se kod parnica o ništavosti ženidbe (kann. 1671-1691).

 

Tijek postupka parnice u prvome stupnju.pdf

 

Korisni članci

Poveznica

Najčešća pitanja Sudu

Duhovna misao

Hodočašće u Rim

Najave

Poveznice

caritaslink

Pro vita et familia

k

k