IMG 8763


BISKUPSKI 
ORDINARIJAT

Trg Sv. Trojstva 18,
34000 Požega

tel. 034/290 300

fax. 034/274 295

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

katedrala

 

KATEDRALA

SV. TEREZIJE AVILSKE

 

SLIKE KATEDRALE

 

 Virtualno razgledavanje Katedrale

VIRTUALNO RAZGLEDAVANJE KATEDRALE

Razorena crkva u Voćinu

 

RAZORENI CRKVENI OBJEKTI U DOMOVINSKOM RATU NA TLU POŽEŠKE BISKUPIJE

LECTIODIVINA

LECTIO DIVINA

Molitva

DUHOVNI KUTAK

DIJECEZANSKI MUZEJ POŽEŠKE BISKUPIJE

IMG 1927Dijecezanski muzej Požeške biskupije osnovao je biskup msgr. Antun Škvorčević Dekretom od 7. travnja 1999. godine. U njemu je naznačena svrha i opisano početno stanje ove ustanove: „Svojim utemeljenjem i uspostavom 1997. godine Požeška biskupija preuzela je i veliku višestoljetnu sakralnu kulturnu baštinu, koja je izraz vjere Božjega naroda i povijesnog trajanja Crkve u zapadnoj i srednjoj Slavoniji. Mnoštvo je predmeta koji diljem biskupije nisu u liturgijskoj uporabi i ne služe sakralnoj svrsi te prijeti opasnost da nestanu ili zbog dotrajalosti propadnu te na taj način nenadoknadivo nestane onaj dragocjeni trag koji svjedoči o posebnosti vjerskog kulturnog izraza u hrvatskom narodu na ovim prostorima. Radi toga ovime osnivam Dijecezanski muzej Požeške biskupije da sakuplja, pohranjuje, čuva i održava predmete sakralne baštine s područja Požeške biskupije. Svi predmeti koji se nalaze u Dijecezanskom muzeju Zagrebačke nadbiskupije a podrijetlom su iz župa sadašnje Požeške biskupije i za koje je inventarski utvrđeno da su ostali vlasništvo spomenutih župa, u skladu s apostolskim pismima pape Ivana Pavla II. o osnutku novih biskupija i s dogovorom između zagrebačkog nadbiskupa msgr. Josipa Bozanića, požeškog biskupa msgr. Antuna Škvorčevića i varaždinskog biskupa msgr. Marka Culeja na metropolijskom radnom sastanku u Požegi, 24. ožujka 1999. godine, preuzet će Požeška biskupija te oni postaju vlasništvom njezina Dijecezanskog muzeja. Predmeti će biti točno popisani u inventaru Muzeja i katalogizirani.“ Dekret još dodaje: „Utemeljenjem Požeške biskupije Odjel Dijecezanskog muzeja Zagrebačke nadbiskupije, koji od 26. srpnja 1974. djeluje u župi Velika nedaleko Požege, a prikupljao je, održavao i prezentirao različite predmete kulturne baštine s prostora sadašnje Požeške biskupije, odnosno požeškog kraja, postao je vlasništvom Požeške biskupije te on ulazi u sastav njezina Dijecezanskog muzeja. Načinit će se točan popis predmeta i uvesti u inventar Muzeja.“

Dijecezanski muzej sastoji se od sakralne zbirke, zbirke moderne i suvremene umjetnosti, etnografske zbirke koju je najvećim dijelom prikupio Mirko Roginić, dugogodišnji župnik u Velikoj, grafičke zbirke te zbirke plaketa. U zgradi Dijecezanskog muzeja u Požegi na katedralnom Trgu sv. Terezije uređen je trajni postav sakralne zbirke te zbirke moderne i suvremene umjetnosti, čiji se jedan dio nalazi izložen i u zgradi Biskupskog doma kao sastavnom dijelu muzejskog postava. U tijeku je priprava za trajni postav etnografske zbirke pokraj župne crkve u Velikoj a grafička zbirka i zbirka plaketa ostaju u studijskom arhivu Dijecezanskog muzeja.
Požeška biskupija pribavila je građevinski nedovršenu zgradu na katedralnom Trgu sv. Terezije i povjerila arhitektu Mariu Beusanu s arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da je pod vodstvom Ivice Žuljevića, predstojnika Ureda za gradnju Požeške s arhitekticom Irenom Jurin iz Zagreba u izvedbi požeške građevinske tvrtke Presoflex uredi za trajni postav Dijecezanskog muzeja i čitaonicu Biskupijske knjižnice. Izbor slika i skulptura sakralne baštine iz fundusa Muzeja napravila je Mirjana Repanić Braun, predmeta izrađenih od metala Arijana Koprčina, a liturgijskog tekstila Jelena Ivoš te je trenutačno oko 200 predmeta sakralne zbirke od 15. do 21. stoljeća izloženo na trajnom muzejskom postavu.
Zbirku moderne i suvremene umjetnosti u Dijecezanskom muzeju tvori Galerija Požeške biskupije s donacijama slika i kipova pojedinih umjetnika a među njima po brojnosti prednjači donacija slika Ive Dulčića, dar njegove supruge Miroslave, zatim donacija Đure Sedera, Šime Vulasa, Zlatka Kesera, Josipa Poljana, Šime Perića, Tihomira Lončara, don Vjeke Jarka te Mostarsko-duvanjske biskupije. Zbirci moderne i suvremene umjetnosti pridružena je i zbirka umjetnina biskupa msgr. Antuna Škvorčevića koja se sastoji uglavnom od darova koje je biskup primio prigodom uspostave Požeške biskupije i njegova biskupskog ređenja 1997. godine te kasnije - sve do danas. Muzeološki koncept i oblikovanje postava moderne i suvremene umjetnosti također je izradio Mario Beusan, a izbor građe napravila je Ivanka Reberski te je izloženo oko 200 umjetničkih djela.
Dijecezanski muzej svečano je otvoren 1. listopada 2016. o 20. obljetnici utemeljenja Požeške biskupije. Tom prigodom tiskana je i knjiga pod naslovom „Dijecezanski muzej u Požegi i Riznica Požeške Katedrale“.

 

Dijecezanski muzej Požeške biskupije
Trg Sv. Terezije 6
34000 P O Ž E G A

Tel. 034/290-345; Fax 034/274-295; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

 

Muzej je trenutačno moguće razgledati prema telefonskom dogovoru.

Katolička osnovna škola u Virovitici

kkgvt

Katoličku osnovnu školu u Virovitici osnovao je požeški biskup uz dopuštenje i potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Svoje djelovanje Katolička osnovna škola započinje sa školskom godinom 2015./2016. u prostorima sadašnje katoličke klasične gimnazije u Virovitici (prizemlje) na adresi Trg Ljudevita Patačića 3, Virovitica.

Posebnost Katoličke osnovne škole jest u tome da je u središtu odgoja katoličkih škola kršćanska antropologija, govor o čovjeku, osobi kojoj se pristupa cjelovito (onako kako ju je smislio Bog), intelektualni potencijal svakog djeteta nastoji se razvijati kroz povoljno školsko ozračje u skladu s dostojanstvom svake osobe, nastava prati redovni nastavni plan i program Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta s bitnom razlikom: produženim boravkom učenika nakon redovne nastave, manji broj učenika u razredu (do 20 učenika), omogućuje individualni pristup učiteljice svakom učeniku, potiče kreativnost učenika još od najranije dobi koja je potrebna za razvijanje osobe u maštovito, društveno, spoznajno biće kako kroz redovnu nastavu tako i kroz produženi boravak.

 


Kontakt

Katolička osnovna škola u Virovitici

Trg Ljudevita Patačića 3, 33000 Virovitica
Tel/fax: 033 800 756
Mario Večerić, ravnatelj

http://www.os-katolicka-vt.skole.hr/

Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Đakovu

S danom 1. ožujka 2014. na temelju Dekreta biskupa Đakovačko-osječke crkvene pokrajine o osnivanju Međubiskupijskog suda prvog stupnja u Đakovu od 10. prosinca 2013. i potvrde Dekreta o osnivanju Međubiskupijskog suda Đakovačko-osječkog od Vrhovnog suda Apostolske signature od 31. siječnja 2014., s radom je započeo Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Đakovu.

Međubiskupijski sud prvog stupnja u Đakovu mjerodavan je za Đakovačko-osječku nadbiskupiju te Požešku i Srijemsku biskupiju. Sud istražuje i rješava u prvome stupnju sve sudske parnice koje nisu pravom izričito izuzete. U najvećem broju sud rješava parnice o ništavosti ženidbe, bilo u redovitom postupku, bilo na temelju isprave, parnice rastave ženidbenih drugova, ne dirajući u ženidbeni vez, i druge parnične sporove.

Sjedište Suda
Strossmayerov trg 6
HR – 31400 ĐAKOVO

Telefon
031/802-250
031/812-310 (faks)
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Đakovu, podružnica Požega

Sjedište podružnice

Trg Sv. Trojstva 18
HR – 34000 POŽEGA

Telefon
034/290-300
034/290-335
034/274-295 (faks)
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Stranke za informativni razgovor naručuju se isključivo uz prethodni telefonski dogovor.


 

PARNICE NIŠTAVOSTI ŽENIDBE

 

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja (Mt 19,6).

 

Ženidba nije samo ugovor, nego među krštenima ima novu dimenziju koju može shvatiti samo onaj tko vjeruje: ženidba je i sakrament. Vrlo je mali broj sklopljenih ženidbi koje se mogu proglasiti ništavim, tj. nevaljanim, a to su one u kojima postoji:

 • - osobna nesposobnost stranaka (zapreke);
 • - nedostaci u ženidbenoj privoli;
 • - nedostaci u kanonskom obliku.

Ako jedan od ženidbenih drugova, ili ako oba bračna druga opravdano sumnja(ju) u valjanost ženidbe, potrebno je najprije obaviti savjetodavni razgovor ili s vlastitim župnikom ili s crkvenim pravnikom kako bi se vidjelo postoji li pravni temelj (kanonski razlozi) za pokretanje parnice i kojim dokazima stranka raspolaže.

Nakon što se mjerodavnom sudu dostavi ispravno sastavljena i utemeljena tužba, započinje redoviti parnični postupak koji se odvija u pet faza:

 1. Uvođenje parnice obuhvaća podnošenje »tužbe« i utvrđivanje spornoga predmeta; utvrđivanje spora. U uvodnoj fazi ili prije nego što započne istraživanje parnice, sudac treba izvršiti tri stvari koje se odnose na: 1) prihvaćanje tužbe; 2) poziv tužene stranke; 3) utvrđivanje spornoga predmeta. Riječ je o veoma važnim stvarima kojima se uspostavlja postupnički odnos između stranaka i suca, određuje predmet spora koji treba riješiti u postupku. Osim toga, te tri stvari su pretpostavka urednoga i uspješnoga istraživanja, a potom i rasprave i rješavanja parnice. Zbog toga, ako se one ne izvrše ili ako se ne izvrše ispravno, mogu utjecati ne samo na valjanost spisa, nego i same presude.
 2. Istražna faza parnice (preslušanje stranaka) i dokazna faza parnice, u kojoj parnične stranke podnose svoje dokaze (dokumenti, svjedočanstva, nalazi, itd.) i rješavaju uzgredne sporove koji bi se eventualno mogli pojaviti. Ta se faza završava sa zaključenjem dokaznoga postupka.
 3. Raspravna faza, posvećena raspravi, u kojoj stranke u parnici podnose svoje obrane i svoje replike, kojima se dodaju primjedbe i replike branitelja veze i promicatelja pravde, kad god oni sudjeluju u suđenju. Ako je rasprava parnice obavljena napismeno, sudac može odrediti da se pred sudom koji zasjeda održi kratka usmena rasprava da bi se rasvijetlila neka pitanja.
 4. Odlučujuća faza, u kojoj sudac izriče presudu koja rješava parnicu u prvome stupnju.
 5. Izvršna faza, u kojoj se presuda uistinu primjenjuje u prilog pobjedničke stranke. Izvršenju presude se pristupa nakon pravomoćne, tj. izvršene presude.

Redoviti parnični postupak primjenjuje se kod parnica o ništavosti ženidbe (kann. 1671-1691).

 

Tijek postupka parnice u prvome stupnju.pdf

 

Korisni članci

Poveznica

Najčešća pitanja Sudu

Ured za pastoral braka i obitelji

Dekretom od 10. siječnja 2003. godine požeški biskup Antun Škvorčević utemeljio je Ured za pastoral braka i obitelji. Prema spomenutom Dekretu Ured je izvršno tijelo Požeške biskupije u njezinom nastojanju oko cjelovitog i sustavnog vjerničkog pristupa braku i obitelji u promicanju Božjeg nauma o njima. Zadaća mu je:

 1. U povezanosti s Povjerenstvom za pastoral obitelji Požeške biskupije voditi brigu za ostvarenje zadataka koje ono predlaže na Biskupijskom danu i u drugim prigodama, kao i poticaje Hrvatske biskupske konferencije, koje je potvrdio mjesni Ordinarij.
 2. Poticati, promicati i koordinirati različite akcije na području pastorala braka i obitelji u Požeškoj biskupiji u suradnji sa stručnjacima na pastoralno-teološkom, medicinskom, pravnom, socijalnom području, te na taj način doprinositi organiziranju, odnosno funkcioniranju obiteljskog savjetovališta.
 3. U povezanosti s arhiđakonatskim, odnosno dekanatskim povjerenicima za pastoral obitelji organizirati povremene susrete članova Župnih pastoralnih vijeća, zaduženih za isti pastoral i tako promicati i koordinirati pojedine akcije u pastoralu obitelji i braka.
 4. Zajedno s povjerenikom za pastoral obitelji koordinirati rad tečajeva priprave za brak, pripravljati potrebnu građu i službene biskupijske obrasce pristupnice i potvrdnice za sudionike tečaja.
 5. Izraditi i voditi ažuriran registar svih postojećih udruga, organizacija i pojedinaca koji se bave obiteljskom problematikom u Požeškoj biskupiji kao i obitelji s brojnom djecom te u povezanosti s Povjerenstvom pružati im duhovnu potporu a s Caritasom tražiti mogućnost da im se dadne i potrebna materijalna pomoć.Adresa:
Mario Mesić, predstojnik
Ured za pastoral braka i obitelji
Trg Sv. Trojstva 18
34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295

Udruga Sv. Vinka Paulskog

V. Nazora 1, 35410 Nova Kapela

Predsjednica: Mirjana Prpić, tel. 035/384-040

Hrvatsko katoličko liječničko društvo

Podružnica Nova Gradiška

Opća bolnica, Strossmayerova 17, 35400 Nova Gradiška

Predsjednica: dr. Marija Štefanović, tel. 035/217-102

Duhovni savjetnik: Perica Matanović, tel. 035/362-203

Podružnica Požega

Opća bolnica, Osječka 107, 34000 Požega

Predsjednik: dr. Hrvoje Bogadi, tel. 098/904-1155

Duhovni savjetnik: fra Zlatko Papac, tel. 034/273-553

Podružnica Virovitica

Opća bolnica, Gajeva 21, 33000 Virovitica

Predsjednik: dr. Tvrtko Kovačević, tel. 091/509-7561

Duhovni savjetnik: Fra Vjekoslav Kocijan

Podružnica Našice

Opća bolnica, Josipa Bana Jelačića, 31500 Našice

Predsjednica: dr. Marija Umiljanović, tel. 098/470-425

Duhovni savjetnik: fra Zoran Bibić, tel. 031/613-205

Duhovna misao

Aktualno

 

SAKRAMENT SVETE POTVRDE 2017.

 Ulje za krizmu

 

BISKUPOVO PISMO KRIZMANICIMA

 

 

TREĆI EUHARISTIJSKI KONGRES

POŽEŠKE BISKUPIJE

 

LOGO - FINAL

 

MOLITVA TREĆEGA EUHARISTIJSKOG KONGRESA

 

Hodočašće u Rim

Najave

Poveznice

caritaslink

Pro vita et familia

k

k