IMG 8763


BISKUPSKI 
ORDINARIJAT

Trg Sv. Trojstva 18,
34000 Požega

tel. 034/290 300

fax. 034/274 295

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

katedrala

 

KATEDRALA

SV. TEREZIJE AVILSKE

 

SLIKE KATEDRALE

 

 Virtualno razgledavanje Katedrale

VIRTUALNO RAZGLEDAVANJE KATEDRALE

Razorena crkva u Voćinu

 

RAZORENI CRKVENI OBJEKTI U DOMOVINSKOM RATU NA TLU POŽEŠKE BISKUPIJE

LECTIODIVINA

LECTIO DIVINA

Molitva

DUHOVNI KUTAK

DEKRET O UTEMELJENJU RIZNICE POŽEŠKE KATEDRALE, POVIJESNOG ARHIVA I POVIJESNE KNJIŽNICE

Broj: 1170/2004.

 

UTEMELJENJE RIZNICE POŽEŠKE KATEDRALE, POVIJESNOG ARHIVA I POVIJESNE KNJIŽNICE POŽEŠKE BISKUPIJE

           

Apostolskim pismom «Praeclarum evangelizationis» papa Ivan Pavao II. utemeljio je Požešku biskupiju i uzdigao župnu crkvu sv. Terezije Avilske u Požegi na čast Katedrale te je sve što se u njoj našlo dobilo novo značenje. Tijekom gotovo dva i pol stoljeća postojanja te crkve u njoj su sačuvani liturgijski predmeti od velike kulturne i povijesne vrijednosti, od kojih neki potječu iz davnijih vremena. Nakon ukinuća Isusovaca 1773. godine, Pavlina 1786. godine, Subalternog konzistorija u prvoj polovici 19. stoljeća, Nadbiskupskog orfanotrofija 1946. godine te tijekom dugogodišnjih istraživanja i uređenja crkve sv. Lovre u Požegi (1961.-1998.) u župnu crkvu sv. Terezije Avilske preneseni su brojni liturgijski i arhivski predmeti te stare knjige tih crkvenih ustanova.

Da bi se sva ta baština prikladno čuvala, konzervirala i obnavljala te dostojno prezentirala, ovime se u skladu s Konstitucijom o svetoj liturgiji II. vatikanskog sabora «Sacrosanctum Concilium» (br. 126),  Apostolskom konstitucijom «Pastor bonus» (čl. 100-101) i drugim dokumentima opće i partikularne Crkve utemeljuje

RIZNICA POŽEŠKE KATEDRALE

u koju će se pohraniti i čuvati predmeti liturgijske namjene iz požeške Katedrale,

POVIJESNI ARHIV POŽEŠKE BISKUPIJE

u koji će se pohraniti, čuvati i obnavljati arhivska građa iz spomenutih crkvenih ustanova i ugrožena građa iz župa Požeške biskupije,

POVIJESNA KNJIŽNICA POŽEŠKE BISKUPIJE

u koju će se pohraniti i čuvati knjige iz vremena požeških Isusovaca, Pavlina, Subalternog konzistorija i Nadbiskupskog orfanotrofija u Požegi te iz pojedinih župa

u kojima je on ugrožen.

Riznica, Arhiv i Knjižnica imaju svoje sjedište u Biskupskom dvoru, Trg Sv. Trojstva 18, gdje su u prikladne prostore smješteni liturgijski predmeti, arhivska građa i knjižni fond. Pojedina ustanova ravnat će se prema vlastitom Pravilniku. Na čelu joj je voditelj, kojeg imenuje dijecezanski biskup te on u suradnji s Biskupskim ordinarijatom vodi sve poslove i za sve odgovara biskupu.

Neka djelovanje tih važnih povijesno-kulturnih ustanova i svih onih koji se brinu za sakralno-kulturnu baštinu Požeške biskupije prati Božji blagoslov.

U Požegi, 31. kolovoza 2004.

 Biskup

X Antun Škvorčević, v.r.

Duhovna misao

Hodočašće u Rim

Najave

Poveznice

caritaslink

Pro vita et familia

k

k