IMG 8763


BISKUPSKI 
ORDINARIJAT

Trg Sv. Trojstva 18,
34000 Požega

tel. 034/290 300

fax. 034/274 295

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

katedrala

 

KATEDRALA

SV. TEREZIJE AVILSKE

 

SLIKE KATEDRALE

 

 Virtualno razgledavanje Katedrale

VIRTUALNO RAZGLEDAVANJE KATEDRALE

Razorena crkva u Voćinu

 

RAZORENI CRKVENI OBJEKTI U DOMOVINSKOM RATU NA TLU POŽEŠKE BISKUPIJE

LECTIODIVINA

LECTIO DIVINA

Molitva

DUHOVNI KUTAK

Stolni kaptol

Zborni kaptol svetoga Petra u Požegi osnovan je između 1223. i 1230.
 

Na najstarijem sačuvanom pečatu naziva se "Capitulum beati Petri de Posaga".

Djelovao je kao crkvena ustanova i "locus credibilis" do 1536. kad su se kanonici pred Turcima povukli u Pečuh i Slovačku.

Kaptolski arhiv prenesen je u Budimpeštu, a 1960. vraćen je u Hrvatsku te se čuva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

KAPTOL_STARI GRAD02

Nakon što je papa Ivan Pavao II. 5. srpnja 1997. osnovao Požešku biskupiju sa sjedištem u Požegi, za očekivati je bilo da će u njoj, u skladu s kanonima 503-510 Zakonika kanonskog prava, osnovati tj. obnoviti kaptol, i to pod povijesnim imenom Požeški Kaptol Sv. Petra.

Na zamolbu požeškog biskupa dr. Antuna Škvorčevića Kongregacija za kler, otpisom od 1. rujna 1999. godine, utemeljila je Kaptol katedrale Požeške biskupije pod nazivom "Capitulum Poseganum Sancti Petri" ("Požeški Kaptol Svetoga Petra").

U skladu sa zakonom izrađen je Statut spomenutog Kaptola (usp. kan. 505-506 CIC), kojeg je  29. lipnja 2005. godine potvrdio Ordinarij.

 

Kanonici:
 

  • Ivica Žuljević, Prepošt

  • Mario Sanić, Kustos

  • Josip Krpeljević, Lektor

  • Antun Ćorković, Kantor

  • Msgr. Josip Devčić

  • Matija Juraković

  • Nikola Jušić

  • Valentin Halić

 

Začasni kanonici:
 

  • Stjepan Bakarić, župnik u Vrbovi

  • Marijan Golec, župnik u Bebrini i Dubočcu

Duhovna misao

Hodočašće u Rim

Najave

Poveznice

caritaslink

Pro vita et familia

k

k